Symptomer

Ved meningitis er det af afgørende betydning, at behandling sættes i værk så tidligt som muligt. Det er derfor vigtigt at kende symptomerne, så man hurtigt kan opdage hvis der er en meningitis under udvikling, så prøver og behandling kan sættes i værk.

De 2 mest almindeligt kendte symptomer på meningitis er nakkestivhed og småblødninger i huden. Det er ofte også det lægen koncentrer sig mest om. Men problemet er, at disse symptomer begge optræder ret sent i et forløb, og i øvrigt ikke hos alle meningitisramte.

Man bør være opmærksom på en lang række symptomer, som sammen eller hver for sig kan give et langt tidligere fingerpeg om, at der kan være tale om meningitis. Samtidig bør man være meget opmærksom på patientens almentilstand. Denne kan bedst vurderes af patienten selv eller af nære pårørende, idet det jo kan være svært for en læge at vide, om patientens adfærd er markant anderledes end normalt. Sig derfor altid meget tydeligt til lægen, hvis almentilstanden er kraftigt påvirket.   

Bleg hud

Bleg hud kan sammen med andre symptomer være et tegn på meningitis. Det skyldes at kroppen i en krisesituation prioriterer at forsyne de livsvigtige organer med blod, hvorfor der ”skrues ned” for forsyningen til huden. Man skal ikke gå i panik og tro at det er meningits bare fordi huden er bleg, men sammen med andre symptomer kan det være med til at man opdager meningitten i tide.

Døsig

En person der er ramt af meningitis vil typisk være meget sløv. Så dårlig, at selv normalt vigtige ting som mad og drikke, kærtegn eller bare samtale bliver ignoreret. Personen vil bare sove, og virker ekstremt forpint, og samtidig måske også konfus. Små børn kan have ubehag ved berøring eller f.eks. at blive taget op.

Konfus

Når man har meningitis er hele kroppen på overarbejde. Al energi kroppen har til rådighed, bliver brugt på at forsøge at bekæmpe infektionen. Derfor kan meningitsramte virke ret konfuse eller forvirrede. Der er simpelthen ikke kraft nok til at holde hjernen på den sædvanlige kapacitet.

Hovedpine

Stærk og vedvarende hovedpine kan være en stærk indikator for at der kan være tale om meningitis. Som med de andre symptomer, så skal det ses i sammenhæng med et eller flere andre symptomer før man for alvor bliver alarmeret, men det er et kraftigt tegn.

Hurtig vejrtrækning

Hurtig vejrtrækning kan være et tegn på en alvorlig infektion. Sammen med andre symptomer kan det være et tegn på at bakterier har spredt sig til blodbanen

Kolde hænder og fødder samtidig med høj feber

Hvis man samtidig med høj feber, har kolde hænder og fødder, kan det være et tegn på at bakterier har spredt sig til blodbanen. Dette kan være et tidligere tegn, end f.eks. nakkstivhed, udslet eller lysfølsomhed.

Lysfølsomhed

Ubehag ved kraftigt lys kan være et tegn på meningitis. Symptomet er ikke så udbredt hos mindre børn.

Nakkestivhed

Er et af de vigtigste og nok mest kendte symptomer på meningitis. Nakkestivhed er et begreb som bruges om nedsat mobilitet i nakken. Det gør ondt når man prøver at bøje nakken, så hagen berører brystet. Dog ses nakkestivhed sjældent hos børn 0-2 år og man må derfor her omhyggeligt vurdere barnets almene tilstand.

Smerter i led

Ledsmerter, undertiden samtidig med diarre, kan være tegn på at bakterier har spredt sig til blodbanen. Dette kan være et tidligere tegn end f.eks nakkestivhed, lysfølsomhed eller udslet.

Udslet (petekkier)

Petekkier er småblødninger i huden på størrelse med et knappenålshoved. De er et tegn på at bakterien har spredt sig til blodet og er et meget alvorligt tegn, som betyder at patienten skal behandles hurtigt muligt med antibiotika direkte i blodårerne.

Særlige symptomer hos spædbørn:

 • Fontanellen er spændt eller buler ud
 • Høj temperatur
 • Meget søvnig/stirrende udtryk/for træt til at man kan vække barnet
 • Opkast/nægter at spise eller amme
 • Irritabel, når han/hun tages op, med en høj, skinger eller klagende gråd
 • Hurtig vejrtrækning/svært ved at trække vejret
 • Skjoldet hud, blegere hudfarve end vanligt, eller han/hun bliver blå
 • Ekstrem skælven
 • En stiv krop med rykvise bevægelser eller slap og livløs
 • Småblødninger i huden på størrelse med et knappenålshoved/mærker eller lilla mærker på kroppen
 • Kolde hænder og fødder
 • Undertiden diarré
 • Smerte og irritabilitet på grund af ømme muskler eller store smerter i led/lemmer

Ikke alle børn får samtlige symptomer. Symptomer kan forekomme i uvilkårlig rækkefølge.

De fleste spædbørn har en naturlig resistens over for disse sygdomme.

Meningitisvaccinationer giver god beskyttelse, men kan ikke forhindre alle former for meningitis og blodforgiftning.

De tidlige tegn på meningitis og blodforgiftning kan minde om andre børnesygdomme, men spædbørn med meningitis bliver ofte hurtigt syge og får det hurtigt værre.

Udslæt i forbindelse med blodforgiftning

Vær opmærksom på små røde eller brune småblødninger i huden på størrelse med et knappenålshoved. Disse udslet er kendetegnede ved at de ikke blegner når der trykkes på dem. Test eventuelt ved at presse bunden af et glas mod pletterne. Så kan man gennem glasset se, om udslettet blegner eller ej.