Viral meningitis

Alle kan få viral meningitis, men sygdommen forekommer oftest hos børn. Den forekommer hyppigst om sommeren. De fleste tilfælde af viral meningitis er ikke alvorlige og har symptomer såsom hovedpine, feber og påvirket almentilstand, og de smittede kommer sig uden medicinsk behandling. Det er en af årsagerne til, at det er så svært at måle, hvor mange tilfælde af viral meningitis der forekommer, men vi ved, at det er en meget almindelig sygdom – sandsynligvis mere udbredt end bakteriel meningitis.

Sommetider udvikler sygdommen sig med yderligere symptomer: kvalme og opkast, nakkestivhed, ondt i halsen, mavesmerter, muskelsmerter, lysfølsomhed og sløret bevidsthed. Sygdommen kan yderst sjældent blive livstruende eller give eftervirkninger på langt sigt.

Viral meningitis fører sjældent til blodforgiftning.

Skønt de fleste kommer sig efter sygdommen inden for 5-14 dage, kan det for nogen tage længere tid. Antibiotika har ingen virkning på vira, så behandlingsmulighederne er som regel begrænsede og handler mest om at lindre og lette symptomerne (f.eks. smertestillende mod hovedpine, middel mod kvalme og opkast m.m).

Der er mange forskellige vira, som kan forårsage viral meningitis, og de fleste bliver smittet med en eller flere af dem i løbet af deres liv uden at udvikle meningitis. De hyppigste årsager er:

  • Enterovira (vira, som kan leve i de celler, der forer vores tarme eller næse og svælg) er årsag til størstedelen af tilfældene af viral meningitis. Der findes omkring 80 forskellige typer, hvoraf størstedelen tilhører enten coxsackie- eller echogruppen. De fleste enterovirale infektioner giver mindre alvorlige symptomer: smerter, når man synker, forkølelse og influenzalignende symptomer. De kan også give feber med udslæt, der tidligt i diagnoseforløbet kan forveksles med en meningokoksygdom. De er også årsag til hånd-fod-mund-sygdommen. I sjældne tilfælde kan visse enterovira være årsag til alvorlige infektioner i hjerte, lever og hjerne.
  • De vira, der forårsager fåresyge og mæslinger, kan i visse tilfælde være årsag til meningitis, dog forhindrer MFR-vaccinen disse meningitistyper.
  • Herpes-virus kan forårsage meningitis eller encephalitis (hjernebetændelse). Herpes encephalitis er en sjælden, men livstruende sygdom. Herpes meningitis er som regel ikke alvorlig, men i ca. 20 % af tilfældene kan sygdommen komme igen.
  • Arbovirus angriber som regel vilde dyr såsom fugle eller gnavere og overføres via myg eller tæger. Visse arbovira kan give meningitis eller encepthalistis (hjernebetændelse) hos mennesker, men det ses ikke i Danmark.

Ved viral meningitis er det ikke altid muligt at fastslå, hvilken type virus der forårsager sygdommen.

Bortset fra MFR-vaccinen er en anden god måde at forebygge viral meningitis på at sørge for god håndhygiejne, da disse virustyper trænger ind i kroppen fra hånd til mund. De kan også overføres via indånding. Viral meningitis kræver som regel ikke lægelig indblanding, for selvom den virus, der forårsager sygdommen, er smitsom, har de fleste, der er smittet, ingen eller meget svage symptomer.  En person med viral meningitis kan overføre virus, men det er ret usandsynligt, at det er årsag til, at den der smittes udvikler viral meningitis. I visse lande skyldes udbrud af viral meningitis sommetider kontaminerede vandforhold.