Meningokokvaccine overvejes
3. april 2013

Meget tyder på, at myndighederne overvejer vaccine mod meningitis i børnevaccinationsprogrammet. Meningitisforeningen har erfaret, at der i øjeblikket er drøftelser i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg om, hvordan en meningitisvaccine kan skrues sammen.

I forvejen findes der en vaccine i børnevaccinationsprogrammet mod pneumokokker. Men den anden store gruppe af bakterier der kan give meningitis, meningokokkerne, har man hidtil ikke systematisk vaccineret imod i Danmark. Antallet af meningokoktilfælde i Danmark varierer en del fra år til år. I 2011 så man en ret stor stigning i forhold til året før, mens helt nye opgørelser viser, at tallet for 2012 var noget lavere end de foregående år. Man kan altså ikke tolke disse udsving som en generel tendens og konkludere, at nu enten stiger eller falder antallet af meningokoktilfælde. Det er mere nærliggende at anse forskellene som et udslag af tilfældigheder.

Vaccinationsudvalget har haft spørgsmålet om en meningokokvaccine oppe, og har besluttet, at der nu skal kigges på, hvilke vacciner, der findes, hvad de forebygger og de økonomiske perspektiver.

Vi hilser dette arbejde meget velkommen, og er selvfølgelig tilhænger af, at man gør alt hvad man kan for at beskytte befolkningen mod disse drabelige bakterier. Erfaringen viser, at det er meget effektivt – også for resten af befolkningen – hvis man vaccinerer helt fra småbørnsalderen, fordi den samlede forekomst af bakterier i samfundet falder.

Meningitisforeningen følger arbejdet tæt, og vi vil løbende komme med nyt om udviklingen her på siden. Vi vil også forsøge at være synlige og lade vores stemme høre i debatten.